Site icon EasyOraDBA

Multiple Oracle Databases and Homes on Same Listener

On my test server I have got 2 ORACLE_HOMES 12cR1 (12.1.0.2) and 12cR2 (12.2.0.1)
My listener.ora file on my server looks something like below

SID_LIST_LISTENER_12CR2 =
(SID_LIST =
(SID_DESC =
(GLOBAL_DBNAME = ora12cr2)
(ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1)
(SID_NAME = ora12cr2)
)
)
LISTENER_12CR2 =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.196)(PORT = 1521))
)
)
SID_LIST_LISTENER_12CR1 =
(SID_LIST =
(SID_DESC =
(GLOBAL_DBNAME = ora12cr1)
(ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1)
(SID_NAME = ora12cr1)
)
)
LISTENER_12CR1 =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.196)(PORT = 1522))
)
)
$ lsnrctl start LISTENER_12CR2
$ lsnrctl start LISTENER_12CR1

 

Exit mobile version